Takservice, målning av träfasad och betongtak i Älvsjö

VI bygger ställning, byter vindskivor, målar betongpannor, träfasad huset samt garage.

Takfix utför takomläggningar och takrenoveringar runt om i Stockholmsområdet, men även andra typer av takarbeten och arbeten på hus. Vid ett av våra uppdrag gällde det målning av fasad och betongtak på en fastighet i Älvsjö.

Läs gärna mer om våra tjänster inom takmålning och fasadmålning i Stockholm.

Underhållning av fastigheten som förlänger husets livslängd

Vid uppdraget i Älvsjö utförde vi målning av husets betongtak samt målning av träfasaden. Montage av byggställning utfördes även det av vår certifierade personal.
Att underhålla sin fastighet är viktigt för husets skick och välmående. Ett sätt att göra det är genom målning av husets fasad. Att måla fasaden kan göra mycket för hur din fastighets upplevs. Ur ett rent estetiskt perspektiv ser huset mycket renare och fräschare ut med en ommålning, men tekniskt sett bevarar man även fasadens skick och hållbarhet. Genom att måla sin fasad så skyddar man den mot hårt väder och vind och gör den även tåligare mot sådant som angrepp av mögel. Vi på Takfix är specialister inom fasadmålning och målar flera typer av fasader, vare sig det gäller trä-, plåt- eller putsfasader. Vi utför också målning av fönster och fönsterbleck.

Även taket mår bra av att underhållas och målas. Ett tak som är i ett dåligt skick kan öka risken för olika angrepp av mögel som exempelvis mossa och alger. Genom att istället ta hand om sitt tak kan man öka både hållbarheten samt förbättra takets utseende. 

Tak- och fasadarbeten i Stockholm

Vi på Takfix hjälper våra kunder med många olika typer av arbeten på fastigheter. Allt från takomläggningar, takrenoveringar samt målning av tak och fasad. Vi hjälper dig även med allt från installation av takfönster, tvättning av tak och fasader och mossbehandling på tak till takskottning och takrivning. 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra tjänster samt boka in din hjälp med takarbeten och andra arbeten på ditt hus i Stockholmsområdet.