Målning av hus samt betongtak i Täby

  • takläggning och fasadmålning
Takfix utför takomläggningar och takrenoveringar runt om i Stockholmsområdet, men även andra typer av takarbeten och arbeten på hus. Vid ett av våra uppdrag gällde det målning av fasad och ett betongtak på en fastighet i Täby.

Viktigt med takmålning och fasadmålning

Vid uppdraget i Täby målade vi ett betongtak på 230 kvadratmeter samt husfasaden. Montage av byggställning utfördes även det av vår certifierade personal.

Att se till att underhålla sin fastighet är viktigt och ett sätt att göra det är genom målning av fasad och tak. Genom att måla sin fasad så skyddar man den mot hårt väder och vind och gör den även tåligare mot sådant som angrepp av mögel. Vi på Takfix målar både träfasader, plåtfasader och putsfasader och även sådant som fönster och fönsterbleck.

Även ett tak mår bra av att underhållas och målas. Om man har ett tak där det yttersta skiktet är i dåligt skick så sliter vädret mer på taket och, precis som med fasader, ökar risken för olika typer av angrepp som exempelvis av mossa och alger. Vi på Takfix målar ditt tak och ser till att öka både hållbarheten samt förbättra takets utseende.

Tak- och fasadarbeten i Stockholm

Till Takfix kan du vända dig för hjälp med många olika typer av arbeten på fastigheter. Som nämnt utför vi takomläggningar, takrenoveringar samt målning av tak och fasad. Vi hjälper dig även med allt från installation av takfönster, tvättning av tak och fasader och mossbehandling på tak till takskottning och takrivning.

Läs gärna mer om våra tjänster inom takmålning i Stockholm eller fasadmålning i Stockholm och kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster samt boka in din hjälp med takarbeten och andra arbeten på ditt hus i Stockholmsområdet.