Läggning av tätskikt samt montage av sedum på två husbyggnader i Värmdö

  • Takfix lägger antirootpapp och sedum
  • Takfix lägger antirootpapp och sedum
  • Takfix lägger antirootpapp och sedum
  • Takfix lägger antirootpapp och sedum
  • Takfix lägger antirootpapp och sedum
  • Takfix lägger antirootpapp och sedum
  • Takfix lägger antirootpapp och sedum
  • Takfix lägger antirootpapp och sedum
  • Takfix lägger antirootpapp och sedum
  • Takfix lägger antirootpapp och sedum
Takfix lägger antirootpapp, sedum på två hus med totala takyta på 50m2.


Läggning av ett robust och tillförlitligt tätskikt är en avgörande del av processen innan montering av sedum på taket. Ett välgjort tätskikt skyddar taket mot vatteninträngning och säkerställer en stabil grund för sedumets tillväxt. Nedan kan du ta del av de steg vi genomför under läggning av tätskikt inför en sedummontering.

Läggning av takskikt

Inledning och förberedelser

Vi inleder processen genom att noggrant inspektera taket och bedöma dess skick. Eventuella skador, ojämnheter eller problemområden identifieras.

Val av lämpligt tätskikt

Beroende på takets konstruktion och kundens preferenser väljer vi det bästa tätskiktet för projektet. Vi tar hänsyn till faktorer som hållbarhet, vattentäthet och kompabilitet med seduminstallationen.  Med vår erfarenhet och kunskap kan vi rekommendera rätt typ av tätskikt för att uppnå bästa resultat.

Applicering

Vi följer tillverkarens specifikationer och användningsanvisningar noggrant för att säkerställa att tätskiktet appliceras jämnt och korrekt över hela ytan. Vi ser också till att tätskiktet täcker alla viktiga anslutningar, övergångar och genomföringar för att säkerställa en vattentät barriär.

Fogning och tätning

Vi använder högkvalitativa tätningsmaterial och tekniker för att säkerställa att alla fogar och skarvar är ordentligt täta och skyddade mot vatteninträngning.

Kvalitetskontroll

Innan vi går vidare till sedummonteringen genomför vi en noggrann kvalitetskontroll av läggningen av tätskiktet. Vi inspekterar taket för eventuella brister eller rområden som kräver ytterligare åtgärder. Vi strävar efter att uppnå en hög standard och säkerställer att tätskiktet är korrekt applicerat och att taket är redo för montering av sedum.

Välkommen för kontakt eller läs mer om vad vi kan göra för dig vid en takomläggning.