Läggning av papptak på 45 kvadratmeters garage

Vi på Takfix har kunskaper både inom takomläggningar med många typer av material samt inom plåtslagning och framställning av plåtbeslag av olika slag. Vid ett av våra uppdrag la vi papp samt monterade plåtbeslag på ett 45 kvadratmeter stort garage i Stockholmsområdet.

Papp och plåt till garagetak

Takfix utför takarbeten på tak med många olika typer av takmaterial. Vi arbetar med allt från de klassiska tegelpannorna och betongpannorna till takpapp, plåttak och olika typer av gröna tak. Takarbetena utförs också på tak av skilda storlekar med allt från det allra minsta taket till riktigt stora tak, som exempelvis ett tak på en industribyggnad. Vid uppdraget med garagetaket i Stockholm gällde det alltså ett tak på 45 kvadratmeter.

Vid våra takarbeten i Stockholm så utför vi också både renoveringar av tak samt fullständiga takomläggningar. Vid uppdraget på garaget la vi ett nytt papptak. Att ha papp på taket gör att man får ett tak med ett flertal fördelar. Papp är ett material som är smidigt att anlägga på taket och som även är prisvärt. Papptak hjälper också till att isolera byggnaden på ett effektivt vis.

Hur länge ett papptak håller innan det blir dags för en renovering eller ett takbyte är beroende av sådant som hur utsatt taket är för väder och vind. Utifrån förhållandena på platsen väljer man exempelvis vilken tjocklek som takpappen ska ha.

Till garaget levererade vi alltså även plåtbeslag. Hos Takfix finns kunskaper inom plåtslageri och vi både lägger plåttak samt tillverkar fotplåtar, vindskivor, nockplåtar, ränndalar och annat.

Papptak runt om i Stockholmsområdet

Se gärna bilderna från arbetet med garagetaket här intill för att se ett exempel på hur ett färdigmonterat papptak kan se ut. Läs också mer om våra tjänster inom papptak i Stockholm.