Läggning av papp samt montage av sedum på 30m2

  • gröna tak stockholm
  • takpapp stockholm
  • takpapp stockholm
  • takpapp stockholm
  • takpapp stockholm
Takfix lägger underlagspapp, tätskikt samt montage av sedumtak på 30m takyta.

Takfix arbetar bland annat med olika typer av gröna tak, bland annat sedumtak av olika storlekar. Vid ett av våra senaste uppdrag la vi sedumtak underlagspapp, tätskikt samt montage av sedumtak på 30m takyta.

Sedumtak är ett tak med flera fördelar

Sedumtak, och andra gröna tak, har ett flertal fördelar. För det första är de gröna taken väldigt fina att se på med sina växter med färgskiftningar samt blommor i olika färgnyanser. Ett sedumtak skyddar också mot ljud som annars lätt tar sig in i huset och kan vara störande. Ytterligare två fördelar med sedumtak och gröna tak är att de minskar avrinningen av vatten från taket samt att de är isolerande och kan påverka husets uppvärmningskostnader.

Ett tätskikt har syftet att, som namnet vittnar om, hålla tätt mot taket. Ett sådant tätskikt kan bestå av olika typer av material och det finns tätskikt som är granulerade för att kunna hålla sedumtaken på plats om byggnadens tak lutar särskilt.

Ytterligare en lösning som används i samband med att man bygger ett sedumtak är ett kantavslut gjort i plåt. I detta avslut finns små hål där det vatten som blir över även kan rinna ut.

Sedumtak och gröna tak i Stockholm

Det finns alltså flera fördelar med ett sedumtak. Att anlägga taket kan dock kräva särskilt kunnande. Byggandet av ett sedumtak är en process i flera steg. Takfix hjälper dig gärna med sedumtak, mosstak, örttak och gröna tak. Vi arbetar med både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag i Stockholm.

Läs gärna mer om sedumtak i Stockholm. Se också gärna bilderna från uppdraget. Bland bilderna syns hur taket anläggs med tätskikt, avrinning och sedumet.