Takservice, tvättning av tak samt putsad fasad i Tyresö

Vi på Takfix förbättrar skicket på fastigheter runt om i Stockholm med en rad tjänster för tak och fasader, bland annat genom tvättning av fasader och tak samt olika typer av takarbeten. Vid ett uppdrag i Tyresö utförde vi tvättning av en putsad fasad och ett tegeltak samt montage av taksäkerhet.

Höjd hållbarhet på fasad och tak med rengöring

Att hålla sitt hus i Stockholm rent genom att tvätta fasaden och taket, som exempelvis kan bestå av tegelpannor, har ett flertal fördelar. För det första så förbättrar det husets uppsyn och gör att det blir fint att se på. Sedan så skyddar en rengöring av fasaden eller taket genom att man tar bort smuts, alger och annat som kan ha en negativ inverkan på fasad- eller takmaterialet.

Genom att rengöra sin fasad och sitt tak när det behövs så kan man alltså förlänga den tid det tar innan man måste utföra en större renovering eller ett byte av materialet.

Bättre säkerhet på taket

Vid uppdraget på huset i Tyresö monterade vi även taksäkerhet. Taksäkerhet är istället olika typer av anordningar som gör det säkrare att vistas på taket. Det finns även taksäkerhet som minskar risken för nedfall av snö och is från taket. En sådan anordning är så kallade snörasskydd. Några andra exempel på anordningar inom taksäkerhet är nockräcke, takfotsräcke, takbrygga, och takstege.  

Fasadtvätt, taktvätt, taksäkerhet och annat i Stockholm

Här intill kan du se bilder från hur det gick till när vi tvättade putsfasaden och tegeltaket samt monterade taksäkerhet på huset i Tyresö.

Läs också mer här på vår hemsida om de tjänster som vi på Takfix erbjuder i Stockholm inom fasadtvätt, taktvätt samt taksäkerhet och hör av dig för att boka in din hjälp.