Målning av träfasad och betongtak i Sollentuna

Takfix utför takläggning och takrenoveringar runt om i hela Stockholm, men även andra typer av tjänster som målning av fasad och tak. Vid ett av våra uppdrag gällde det målning av träfasad och betongtak i Sollentuna!

Underhåll som ger fastigheten nytt liv

Att måla om sin fasad kan göra mycket för hur din fastighet upplevs. Rent estetiskt ser huset mycket renare och fräschare ut med en ommålning, men tekniskt sett bevarar man även fasadens skick och får en längre hållbarhet. Genom att måla om sin fasad skyddar man den mot hårt väder och vind, samt gör den även tåligare mot angrepp av mögel. Vi på Takfix erbjuder fasadmålning för alla sorters fasader som exempelvis träfasader, plåtfasader och putsfasader. Vi erbjuder även fönstermålning för noga precision.

Även taket mår bra av att målas om. Precis som med fasader slits taket av klimatpåfrestningar vilket ökar risken för olika typer av angrepp så som mossa, alger och mögel. Vi på Takfix målar alla sorters tak, både för att öka hållbarheten på taket men även för att fräscha upp taket rent estetiskt.

Vi utför fasad- och takarbeten i hela Stockholm

Till Takfix kan du vända dig till om du behöver hjälp med fasad- och takarbeten i Stockholmsområdet. Att måla om sin fasad eller tak är ett stort projekt och därför finns vi till hands för att hjälpa till. Vi har både kompetensen och erfarenheten för att säkerställa ett bra jobb på din fastighet. Fasadmålning kräver noggrannhet för att resultatet ska bli bra. Med fördel har man ett underhållsprogram för husets fasad vilket används för att skydda huset och vara säker på att fasadmålningen utförs med jämna mellanrum.

Vi erbjuder även tjänster som takomläggning, takrenoveringar och underhåll av tak. Är din fastighet i behov utav en ny uppfräschning eller renovering? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Läs gärna mer om våra tjänster inom fasadmålning och takmålning.