Bättre taksäkerhet till hus i Älvsjö

En viktig del av ett tak är de anordningar som finns på plats för att öka taksäkerheten och se till att både takarbeten kan gå till på ett säkert vis samt att snö inte faller ned från taket. Ett av våra jobb gällde montering av snörasskydd på ett hus i Älvsjö.

Montering av snörasskydd

När vintern kommer kan ibland mycket snö falla och samlas på ett tak. Om snön faller ned och någon befinner sig på marken nedanför kan det innebära risker. Som fastighetsägare måste man se till att undvika den typen av faror och risker med fallande snö. Ett sätt att göra det på är att montera snörasskydd. Till huset i Älvsjo monterade vi CV Lundberg 3-rörs snörasskydd på husets tegeltak. Vi monterade både på husets framsida och baksida. Den totala längden blev 22 lpm.

Med snörasskydd ser man till att snön håller sig kvar på taket och inte riskerar att falla ned när våren kommer och snön börjar smälta eller i de fall när för mycket snö har samlats på taket.

Förutom snörasskydd finns det även andra säkerhetsanordningar som vi monterar på tak för att se till att det är säkert att vistas på taket och takarbeten kan utföras på ett säkert vis. Vi monterar bland annat skyddsräcken, takstegar, takbryggor, nockfästen och nockräcken.

Vilken typ av säkerhetsanordning som behövs skiljer sig från tak till tak. Kontakta oss gärna för att veta vad som passar till taket i fråga och vad som behövs för att öka taksäkerheten på ditt hus.

Taksäkerhet i Stockholm

Förutom anordningar som ökar säkerheten på tak erbjuder vi även under vinterhalvåret snöskottning av tak. Detta är också det ett sätt att minska riskerna för ett snöras.

Se gärna bilderna från arbetet i Älvsjö och läs mer om taksäkerhet och snörasskydd.