Sedumtak på båthus, Saltsjöbaden

Ännu ett sedumtak avklarat

Ännu ett sedumtak avklarat. Saltsjöbaden den här gången är den nöjda kunden en programledare på SVT. Ett plåttak på ett båthus byttes ut mot ett oerhört vackert sedumtak som passar väldigt bra in i omgivningen, samt att det ser väldigt mycket trevligare ut.

Mer om gröna tak & Sedumtak i Stockholm.

Fördelarna är många när det kommer till sedumtak, det är inte bara iögonfallande och vackert utan det bidrar också till den biologiska mångfalden hos insekter och fåglar. Om du väljer ett sedumtak bidrar du till en förbättrad miljö. Eftersom samhället blir mer urbaniserat och det i samband med detta försvinner mycket växtlighet så som parker är just sedumtak en bra källa som bidrar med växtlighet.

Om du ändå ska lägga om ditt tak kan det vara värt att fundera på om inte sedum är något för dig. Både snyggt och samtidigt bidrar det till en bra sak. Vi hjälper dig gärna både med själva omläggning samt med rådgivning. Tveka inte att kontakta oss om du funderar på att byta tak till ett sedumtak i Stockholm.