Sedumtak på 45 kvadratmeters attefallshus i Nacka

Ett sedumtak är en typ av tak som passar att använda till olika typer av tak, med allt från det minsta taket till riktigt stora tak. Vid ett av våra uppdrag utförde vi takarbeten på ett 45 kvadratmeter stort attefallshus i Nacka.

Flera takarbeten på sedumtaket

I projektet på Attefallshuset i Nacka så utförde vi montage av sedumtak samt installerade droppbevattningssystem på det branta taket. Vi la även tätskikt samt monterade avvattningssystem. På det viset fick huset ett nytt fint sedumtak som både ger det ett fint utseende samt har ett flertal positiva effekter för huset.

För det första så gör ett sedumtaks naturliga utseende att det samspelar på ett bra vis med den omgivande naturen kring taket. Attefallshuset i fråga har exempelvis omgivande träd och natur omkring sig. Ett sedumtak är även bra på att ta upp regnvatten och minskar på det viset avrinningen av vatten från taket.

Ett sedumtak har också den fördelen att taket hjälper till att isolera den byggnad som det är monterat på. Sedumtaket bidrar därför till att man kan dra ned på uppvärmningskostnader, samt så hjälper taket till att skydda mot kyla och ljud som kommer utifrån.

Sedumtak och andra gröna tak

Det finns flera olika sorters gröna tak med allt från sedumtak till grästak och örttak. De gröna taken kan alltså användas både på mindre och större tak. För att veta om ett sedumtak eller ett annat grönt tak passar på just ditt hus så är det bra att höra av dig till en takfirma.

Takfix gör många typer av takarbeten i Stockholm och kan bland annat hjälpa dig med installationen av ditt sedumtak eller ett annat grönt tak. Läs gärna mer om våra tjänster inom sedumtak och gröna tak i Stockholm