Mossfritt sedumtak på ett hus på Blidö

2019-06-25
Ett sedumtak är ett fint grönt tak som passar in både i stadsmiljö och på byggnader ute i naturen. Vid ett av våra jobb så la Takfix sedum på en 220 kvadratmeter stor takyta på ett hus på Bildö.

Anläggning av sedumtak och andra takarbeten

Arbetet med att anlägga ett tak med sedum är en process som sker i flera steg. Vad som ska göras beror på det enskilda huset och skicket på taket. I vissa fall måste man först förbereda taket så att det passar att anlägga sedum på det. Vid takentreprenaden på huset på Bildö utfördes en rad arbeten innan vi monterade sedumen på plats.

Takarbetet innefattade rivning av ett tegeltak, läggning av underlagspapp, montering av ett tätskikt, montering av avvattningssystem, montering av plåtbeslag, montering av taksäkerhet, förberedelser inför anläggning av sedum samt montage av sedummattor. Slutresultatet blev ett fint sedumtak som passar bra in med den omgivande naturmiljön vid fastigheten.

Att välja sedum till en fastighet har flera fördelar, oavsett om det gäller på en fastighet i staden eller som i det här fallet mer naturnära. Med ett sedumtak så kommer den summa som läggs på att värma upp huset att sänkas. Detta beror på att sedummattorna har isolerande förmågor. Sedumtaket blir också en del av det omgivande ekosystemet och kan på det viset ha positiva effekter för djurlivet.

Takarbeten och andra tjänster i Stockholm

Vi hjälper våra kunder med sedumtak runt om i Stockholmsområdet. Läs gärna mer om sedumtak och gröna tak i Stockholm.

Förutom arbeten med gröna tak kan vi även hjälpa dig med allt från takrenoveringar, takomläggningar med ett flertal andra takmaterial, montering av taksäkerhet och tvättning av tak till mossbehandlingar på tak och rengöring av fasader. Fråga oss gärna för att veta mer om våra tjänster.

Referenser

 • 2019-10-14

  Läggning av papp på 80 kvadratmeters stor tak i Västertorp.
  Läs mer

 • 2019-10-01

  Montering av snörasskydd på 28 hus i Vega.
  Läs mer

 • 2019-09-24

  Målning av hus samt betongtak i Täby
  Läs mer

 • 2019-09-16

  Läggning av papptak på 140 kvadratmeters hus
  Läs mer

 • 2019-09-02

  Målning av plåttak i Saltsjö-Boo
  Läs mer

 • 2019-08-19

  Läggning av papp samt montage av 30 kvadratmeters sedumtak på Östermalm
  Läs mer

 • 2019-08-05

  Läggning av papptak på 45 kvadratmeters garage
  Läs mer

 • 2019-07-26

  Vårt sedumtak efter ett år - montage i Farsta
  Läs mer

 • 2019-07-22

  Montage av mossfritt sedumtak i Nacka
  Läs mer

 • 2019-07-01

  Sedumtak på 45 kvadratmeters attefallshus i Nacka
  Läs mer