Läggning av papptak i Farsta

Läggning av papp tak samt singel.

Takfix byggd fall och lagt papp samt singel(natur sten) på betong tak i Farsta.