Grönt tak på ett Attefallshus på Lidingö

Takfix arbetar bland annat med olika typer av gröna tak, bland annat sedumtak av olika storlekar. Vid ett av våra senaste uppdrag la vi sedumtak på ett Attefallshus som var 40 kvadratmeter stort till ytan.

Sedumtak är ett tak med flera fördelar

Sedum är en växt som passar bra att ha på tak av olika storlekar med allt från det allra minsta taket till riktigt stora tak på exempelvis en skola eller någon annan typ av byggnad. Vid anläggningen av det gröna taket på Lidingö rörde det sig alltså om ett 40 kvadratmeter stort Attefallshus. Sedumen lades både på fastighetens tak samt på ett mindre tak över husets ingång.

Sedumtak, och andra gröna tak, har ett flertal fördelar. För det första är de gröna taken väldigt fina att se på med sina växter med färgskiftningar samt blommor i olika färgnyanser. Ett sedumtak skyddar också mot ljud som annars lätt tar sig in i huset och kan vara störande. Ytterligare två fördelar med sedumtak och gröna tak är att de minskar avrinningen av vatten från taket samt att de är isolerande och kan påverka husets uppvärmningskostnader.

Ett sedumtak och andra typer av gröna tak, som grästak och mosstak, blir också en del av den omgivande naturen och en del av ekosystemet för djurlivet.

Sedumtak och gröna tak i Stockholm

Det finns alltså flera fördelar med ett sedumtak. Att anlägga taket kan dock kräva särskilt kunnande. Byggandet av ett sedumtak är en process i flera steg. Takfix hjälper dig gärna med sedumtak, mosstak, örttak och gröna tak. Vi arbetar med både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag i Stockholm.

Läs gärna mer om sedumtak i Stockholm. Se också gärna bilderna från uppdraget på Attefallshuset på Lidingö. Bland bilderna syns delvis hur taket anläggs.