Besiktning samt skötsel och underhåll av sedumtak på förskola i Järfälla

  • sedumtak stockholm
Vi på Takfix gör takarbeten på tak av flera olika material, bland annat arbetar vi med gröna tak och sedumtak. Vid ett av våra uppdrag utförde vi en besiktning av ett 1300 kvadratmeter stort sedumtak på en förskola i Järfälla kommun.

Flera fördelar med sedumtak

Bland de takmaterial som vi arbetar med i Stockholm finns både tegelpannor, betongpannor, takpapp och plåt. Sedan arbetar vi även med att anlägga gröna tak. Gröna tak är tak som är uppbyggda av vegetation och ett exempel är alltså sedumtak, tak uppbyggda med växttypen sedum.

Det finns ett antal fördelar med att välja sedum till sitt tak i Stockholm. Växterna är för det första fina att se på och taket samspelar på ett bra sätt med den omgivande naturen. Sedan så har sedumtaket även bra isoleringsförmåga samt en bra förmåga att ta upp det regnvatten som faller ned på taket.

Ett sedumtak kräver generellt inte mycket skötsel, men ibland kan det vara bra att se över sedumtakets skick och så att allt fungerar som det ska genom en besiktning. På det 1300 kvadratmeter stora taket på förskolan i Järfälla utförde vi alltså just en besiktning.

Sedumtak i Stockholm

Inom sedumtak kan vi hjälpa dig med allt från besiktningar av befintliga tak till installationen av nytt sedumtaket på din fastighet i Stockholm. När vi installerar sedumtak så använder vi oss av sedummattor som har mellan cirka åtta till tio olika typer av sedumarter med olika nyanser på färgen. Sedumväxterna är tåliga och klarar därför av de svenska årstiderna på ett bra sätt.

Se gärna bilderna från uppdraget i Järfälla och besiktningen av förskolans sedumtak. Läs också gärna mer om gröna tak och sedumtak i Stockholm eller hör av dig till oss för att veta mer.