Besiktning av 1500 m2 sedumtak i Järfälla

Det finns ett flertal typer av gröna tak som vi erbjuder i Stockholm. Vi utför även besiktning av gröna tak och sedumtak. På ett av våra uppdrag utförde vi en besiktning av ett 1500 kvadratmeter stort tak på en förskola i Järfälla kommun.

Arbeten med gröna tak i Stockholm

Vid uppdraget i Järfälla så besiktade vi alltså förskolans sedumtak. Sedumtak är ett av de gröna tak som vi arbetar med i Stockholm. Några andra typer av gröna tak är mosstak och örttak. Samtliga av de gröna taken har flera fördelar.

Ett sedumtak är ett tak som är uppbyggt med sedumväxter. Sedumtaken är bra på att isolera mot ljud som annars kan ta sig in utifrån och kan vara störande. Sedumväxterna isolerar även huset och hjälper värmen att stanna inne. Sedumväxterna har också den fördelen att de har en bra uppsugningsförmåga och därför minskar avrinningen av vatten från taket.

Ett mosstak är ett tak som är uppbyggt med mossa. Även mossan har den fördelen att den är bra på att ta upp regnvattnet. Ett örttak är slutligen ett tak som är uppbyggt av flera typer av växter och örter, bland annat sedum. Om man väljer den här typen av tak får man ett tak med en lite mer fyllig växtlighet.

Sedumtak och andra tak i Stockholm

Vi på Takfix utför takarbeten runt om i Stockholm åt flera kundgrupper. Vi arbetar bland annat både med privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Vi ser till att hålla våra kunders tak och fasader i ett bra skick.

Vi installerar sedumtak och utför andra takomläggningar och takrenoveringar, men alltså även besiktningar som vid besiktningen av sedumtaket på förskolan i Järfälla. Ta gärna en titt på bilderna och läs mer om skötsel av sedumtak i Stockholm