Besiktning av sedumtak på äldreboende i Järfälla

Sedum är en växt som kan användas på både mindre och större ytor. Vid ett av våra uppdrag utförde vi på Takfix en besiktning av ett 670 kvadratmeter stort sedumtak på ett äldreboende i Järfälla kommun.

Det här är ett sedumtak

Sedum är en växt som av flera anledningar med fördel används till tak i Stockholm och andra delar av landet. Sedumväxterna är fetbladiga och effektiva på att samla upp det regnvatten som taket utsätts för. Sedumen har också isolerande förmågor, vilket gör att sedumtaket bidrar till att värmen hålls inne under de kallare månaderna. På det viset kan man få ned den kostnad som läggs på att värma upp en byggnad.

Ett sedumtak är inte heller ett tak som kräver särskilt mycket underhåll. Det finns dock en del riktlinjer att förhålla sig till och råd för skötseln. Skötselråden skiljer sig beroende på säsongen.

Vid installationen av sedumtak så använder vi oss av mattor med cirka tio olika slags sedumarter. Sedumen har fina färgskiftningar beroende på vilken årstid det är. Ett sedumtak består av och byggs upp av flera lager. Ett sedumtak har bland annat ett tätskikt, ett dräneringsskikt och så kallat ett vattenhållande skikt. Sedumväxterna tål alla väder i det skandinaviska klimatet.

Förutom installationen av sedumtak i Stockholm så utför vi alltså även besiktning av sedumtak, vilket var fallet vid den 670 kvadratmeter stora sedumtaket på äldreboendet i Järfälla.

Takarbeten i Stockholm

Vi hjälper våra kunder med anläggning av tak, takrenoveringar, tvättning av tak, mossbehandling på tak och mycket annat runt om i Stockholm. Hör gärna av dig för att veta mer om de tjänster som vi erbjuder. Läs mer om våra sedumtak i Stockholm och ta en titt på bilderna från besiktningen på sedumtaket i Järfälla här ovan.