Så sköter du ditt sedumtak under vintern

För att ett sedumtak och andra typer av gröna tak ska hålla sig i ett så bra skick som möjligt finns det en del som är bra att ha i åtanke. Vinterhalvåret är nu här och det finns saker att tänka på gällande skötseln av ditt sedumtak i Stockholm.

Under vintern kan skötseln av ett sedumtak kräva en takskottning.

Läs mer också här om skötseln av gröna tak i Stockholm

Ta hand om sedumväxterna vinterttid

Hur man sköter om sitt sedumtak i Stockholm på bästa sätt skiljer sig åt en aning beroende på vilken del av året vi befinner oss i. På sommaren så kan man till exempel ibland behöva vattna sedumtaket lite extra om temperaturerna blir särskilt höga. Under hösten kan det istället vara bra att göra taket redo för vintern genom att rensa det på löv, kvistar och annat som kan ha fallit ned på sedumtaket.

När vintern sedan kommer så är det bra att tänka på att helst inte gå på sedumtaket. Detta för att skydda växterna. Snö på ett sedumtak kan agera som ett skydd av växterna, men om det blir stora mängder snö på ett sedumtak i Stockholm så kan man dock behöva beträda taket och skotta det. När man skottar ett sedumtak så gäller det att göra det på rätt sätt.

För att skydda sedumväxterna och se till att de inte påverkas negativt av takskottningen så bör man inte skotta för djupt ned. Vid en takskottning på ett sedumtak i Stockholm, och andra orter runt om i landet, är det bra att lämna cirka fem centimeter snö som skyddar sedumen.

Hjälp med sedumtak i Stockholm

Vi på Takfix installerar sedumtak runt om i Stockholmsområdet och utför även skötsel av sedumtak. Hör gärna av dig för att veta mer samt för att boka in din hjälp med sedumtak i Stockholm.

Nyhetsarkiv

 • Därför kräver sanering av eternittak rätt kunskaper

  Att hantera material som innehåller asbest kan innebära risker är troligen känt hos de allra flesta. Ett sådant material är ett eternittak. Men varför är det egentligen så farligt att hantera asbest?

 • Boka vårens takomläggning i Stockholm redan nu

  Vi har nu gått in i ett nytt år och även om våren och sommaren kan kännas avlägsen kan det vara en god idé att redan nu boka in sin hjälp med vårens takomläggning i Stockholm. Takfix utför takbyten och takrenoveringar med många typer av takmaterial.

 • Så sköter du ditt sedumtak under vintern

  För att ett sedumtak och andra typer av gröna tak ska hålla sig i ett så bra skick som möjligt finns det en del som är bra att ha i åtanke. Vinterhalvåret är nu här och det finns saker att tänka på gällande skötseln av ditt sedumtak i Stockholm.

 • Så utför du säker takskottning i vinter

  Vinterhalvåret har nu anlänt. När mycket snö faller ned och samlas på taket kan det bli nödvändigt med en takskottning. För att takskottningen ska gå säkert till finns det dock en del som det är bra att tänka på.

 • Snöskottning av tak - vet du vad som gäller?

  Vill du veta mer om snöskottning av tak och vad man behöver tänka på inför vintern som fastighetsägare? I vår kunskapsbank hittar du massor av information som rör snöröjning och skottning av tak.