Så sköter du ditt sedumtak under vintern

För att ett sedumtak och andra typer av gröna tak ska hålla sig i ett så bra skick som möjligt finns det en del som är bra att ha i åtanke. Vinterhalvåret är nu här och det finns saker att tänka på gällande skötseln av ditt sedumtak i Stockholm.

Under vintern kan skötseln av ett sedumtak kräva en takskottning.

Läs mer också här om skötseln av gröna tak i Stockholm

Ta hand om sedumväxterna vinterttid

Hur man sköter om sitt sedumtak i Stockholm på bästa sätt skiljer sig åt en aning beroende på vilken del av året vi befinner oss i. På sommaren så kan man till exempel ibland behöva vattna sedumtaket lite extra om temperaturerna blir särskilt höga. Under hösten kan det istället vara bra att göra taket redo för vintern genom att rensa det på löv, kvistar och annat som kan ha fallit ned på sedumtaket.

När vintern sedan kommer så är det bra att tänka på att helst inte gå på sedumtaket. Detta för att skydda växterna. Snö på ett sedumtak kan agera som ett skydd av växterna, men om det blir stora mängder snö på ett sedumtak i Stockholm så kan man dock behöva beträda taket och skotta det. När man skottar ett sedumtak så gäller det att göra det på rätt sätt.

För att skydda sedumväxterna och se till att de inte påverkas negativt av takskottningen så bör man inte skotta för djupt ned. Vid en takskottning på ett sedumtak i Stockholm, och andra orter runt om i landet, är det bra att lämna cirka fem centimeter snö som skyddar sedumen.

Hjälp med sedumtak i Stockholm

Vi på Takfix installerar sedumtak runt om i Stockholmsområdet och utför även skötsel av sedumtak. Hör gärna av dig för att veta mer samt för att boka in din hjälp med sedumtak i Stockholm.

Nyhetsarkiv

 • Boka in höstens takunderhåll!

  Vi är nu inne i mitten av september månad och hösten vilar precis runt hörnet. Då kan det vara dags att boka in höstens takunderhåll för att stärka taket mot höstens hårda väder och vind.

 • Hyr ställning hos oss på Takfix!

  Förutom tjänster inom takarbeten och takrenoveringar hyr vi på Takfix ut byggnadsställningar i Stockholm. Oavsett om ni är ett företag eller privatperson erbjuder vi ett helhetsansvar för uthyrning av ställningar som inkluderar både dimensionering och montering.

 • Boka in sommarens fasadarbeten i Stockholm!

  Vi är nu inne i juni månad vilket betyder att sommaren äntligen är här. En av de tjänster som vi erbjuder i Stockholm som passar bra när sommarens varma temperature kommit är fasadarbeten för att fräscha upp husets yttre!

 • Tvätta taket för längre livslängd

  För många husägare kommer sommaren 2020 bli annorlunda och mer tid spenderas hemma. Då kan det vara ett bra tillfälle att passa på att se över sitt hus lite extra.