Hur sköter man snöröjning på tak vid sedumtak?

Om det kommer mycket snö på ditt sedumtak kan det behöva skottas precis som alla andra tak. Det görs bäst för hand och kräver ingen särskild utrustning, en vanligt skyffel går bra. Självklart ska man också använda ordentlig säkerhetsutrustning om man vistas på tak.

 

Det är viktigt att tänka på att vara försiktig med skyffeln så att inte sedumplantorna tar skada. Lämna kvar 5-10 cm snö på taket för att skydda plantorna. Skulle plantorna ändå ta skada brukar skadan repareras av sig själv genom att plantorna runt om sprider sig till det skadade området.