Alltid garanti när vi utför takbyte / takläggning!

För att du ska känna trygghet ger vi garanti på de takarbeten vi utför. Förutsättningarna för garantin är enkel och tydlig så det inte ska finnas någon osäkerhet.

Grundgaranti på de takbyten vi utför

  1. Tätskiktsgaranti som omfattar och inkluderar allt nödvändigt ersättningsmaterial vid materialfel eller utförandefel.
  2. Arbetskostnad för reparationer och utbyte är helt utan kostnad under en period av 10 år från färdigställandedagen. 
  3. Ytterligare 5 års materialgaranti gäller om fastighetsägaren ordnar så vi kan göra en takinspektion under garantitidens tionde år. 
  4. För montage av Sedumtak lämnar vi som längst 5 års garanti.

 
Totalt innebär detta 15 års garanti på ditt takbyte. Detta är branschstandard, men samtidigt ska sägas att moderna tak ofta håller mycket längre än så. Det gäller såväl papptak som plåttak, betongpannor och tegeltak. För gröna tak / sedumtak kan man förvänta minst samma livslängd om man tar väl hand om dem.

Ytterligare garanti & särskilda villkor i vissa fall

  1. Vissa materialtillverkare ger en ytterligare garanti, för dessa fall informerar vi om det i samband med materialval.
  2. Då sedum / gröna tak är ett levande material som kräver ett löpande underhåll ger vi för dessa tak enbart garanti på tätskikt. Däremot hjälper vi gärna med skötsel.
  3. Takfix följer Konsumenttjänstlagen (1985:716). 


De garantier vi ger vid takläggning bygger på vårt kvalitetsarbete och noga utvalda leverantörer med typgodkända produkter.