Fasadtvätt i Stockholm

Takfix tvättar fasad i Stockholm

Det finns mycket som kan göras för att se efter sin fasad till sitt hus i Stockholm. Ett alternativ är att se till att måla om fasaden när det blir nödvändigt och på andra sätt renovera den. Något man kan göra innan en renovering blir nödvändig är även att se till att fasaden är i ett bra skick genom att hålla den ren.

Offertförfrågan

 Fördelar med fasadtvätt i Stockholm

En ren fasad med fasadtvätt handlar inte bara om att det ska se fint och rent ut, med en rengjord fasad ger du ger även fasaden en längre livslängd vilket ger en bättre fastighetsekonomi. Därtill minskar uppvärmningskostnaderna efter en fasadtvätt eftersom påväxt, som exempelvis alger och mossa, på fasaden binder vatten och gör den fuktig vilket påverkar isoleringen.

Fasadtvätt och fasadrengöring till ditt hus i Stockholm från Takfix är en vinst ur många aspekter. Det är skonsamt för såväl din byggnad eftersom fasaden blir hållbarare som för miljön eftersom vi använder metoder som är skonsamma mot miljön. Vi ser även till att hålla våra priser låga så att det ska vara prisvänligt för dig som kund också.

Flera typer av fasadrengöringar i Stockholm

Takfix erbjuder fasadrengöring med en högtryckstvätt eller med en teknik som bygger på rent vatten. Rengöringen med en högtryckstvätt ser till att riktigt få rent fasaden och avlägsna sådant som mossa och annan smuts.

Rengöringen av fasaden med rent vatten är en miljövänlig och skonsam metod som inte sliter för mycket på fasaden när den tvättas rent. Detta då det är 100% kemiskt rent vatten som används i processen.

Tekniken för en fasadrengöring till en byggnad i Stockholm skiljer sig åt beroende på vilken fasadtyp det handlar om och vilken typ av smuts som ska avlägsnas. Fasadrengöring med rent vatten är så miljövänligt det kan bli. En sådan fasadtvätt är det mest miljövänliga alternativet att få en fasadrengöring på då inga kemikalier alls används.

Varför skall man utföra fasadtvätt

Det finns flera anledningar till varför det är en bra idé att med jämna mellanrum ta hjälp med en fasadrengöring till sitt hus i Stockholm. För det första ökar det livslängden på fasaden, vilket gör att man inte behöver renovera fasaden lika ofta som om man har en fasad som alltid är smutsig. Med en fasadrengöring får man även en fasad som är energibesparande genom att den lättare håller sig torr och isolerar bostaden bättre. Risken för att fasaden utsätts för fuktskador om man tar hjälp med en fasadtvätt. Med en smutsig fasad får fukt lättare fäste och fasaden blir en grogrund för olika mögelangrepp. Om fasaden istället är ren rinner vattnet av från fasaden på ett enklare vis och växter och smuts har svårare att få fäste och då även lika så fukten.

Vad kan avlägsnas med en fasadtvätt

Med en fasadtvätt kan följande typer av smuts och beläggningar avlägsnas från byggnadens fasad:

Smuts och damm: Genom åren samlas allmän smuts, damm och föroreningar på fasaden. En fasadtvätt kan effektivt ta bort dessa orenheter och återställa fasadens utseende.

Mögel och alger: Fuktiga miljöer kan leda till att mögel och alger växer på fasadens yta. En fasadtvätt med lämpliga rengöringsmedel kan avlägsna dessa organismer och förhindra vidare tillväxt.

Påväxt av lavar och mossa: På väldigt utsatta platser kan lavar och mossa börja växa på fasaden, vilket kan skapa ett oattraktivt utseende och även orsaka skador över tid. Fasadtvätt kan ta bort dessa växter och rengöra ytan.

Oljefläckar och avlagringar: Om fasaden ligger nära en trafikerad väg eller parkeringsplats kan oljefläckar och andra avlagringar förekomma. En fasadtvätt kan hjälpa till att rengöra och ta bort dessa fläckar.

Smuts från luftföroreningar: I städer och industrizoner kan byggnader utsättas för smuts från luftföroreningar som kan fastna på fasaden. En fasadtvätt kan bidra till att ta bort dessa partiklar och förbättra byggnadens utseende.

Färgflagning: Om fasaden har flagnande färg kan en mild fasadtvätt hjälpa till att förbereda ytan för ommålning genom att avlägsna lös och flagande färg.

Det är viktigt att notera att olika typer av fasader kräver olika metoder och rengöringsmedel för att undvika skador på ytan. En professionell fasadtvättfirma eller experter inom rengöring av fasader bör konsulteras för att säkerställa att rätt teknik och medel används för att rengöra fasaden på ett säkert och effektivt sätt.

Impregnering av fasad

Vi på Takfix utför även impregnering av fasader. Impregnering av fasaden är en behandling som appliceras på ytan av byggnadens fasad för att göra den vattenavvisande och motståndskraftig mot vissa typer av smuts och föroreningar. Impregnering skapar ett skyddande skikt som minskar risken för fuktinträngning och skyddar fasaden från skador orsakade av vatten, mögel, alger och vissa luftföroreningar.

När en fasad impregneras appliceras en vattenavvisande substans på ytan, vilket tränger in i fasadens porer och kapillärsystem. Detta skapar en barriär som förhindrar vattenmolekyler och andra föroreningar från att absorberas in i fasadens material. Genom att avvisa vatten minskar risken för frostskador och saltutfällningar, särskilt i kallare klimat.

Fördelar med fasadimpregnering

Vattentäthet: Impregnering skapar en vattenavvisande yta som minskar risken för fuktinträngning och vattenskador på fasaden.

Motstånd mot mögel och alger: Genom att avvisa vatten blir det svårare för mögel och alger att växa på fasaden, vilket minskar underhållskostnaderna och förlänger fasadens livslängd.

Skydd mot föroreningar: Impregnering hjälper till att skydda fasaden från skador orsakade av luftföroreningar och andra aggressiva ämnen i miljön.

Förbättrar isolering: Genom att minska risken för fuktinträngning bidrar impregnering till att förbättra fasadens termiska egenskaper och därmed isoleringsförmåga.

Behåller utseendet: En impregnerad fasad håller sig renare längre, vilket bevarar fasadens estetiska utseende över tid.

Det är viktigt att notera att impregnering inte är en lösning för alla typer av fasader eller skador. Innan man utför en impregnering bör en noggrann fasadinspektion genomföras för att identifiera eventuella skador eller problem som behöver åtgärdas innan behandlingen appliceras. Impregnering bör utföras av erfarna yrkespersoner för att säkerställa att rätt typ av impregneringsmedel och teknik används för att uppnå bästa möjliga resultat.

Fasadtvätt och fasadrengöring i Stockholm från Takfix

För att fasaden och huset ska hållas i ett bra skick är det viktigt att ta hand om det på rätt sätt. Något som förbättrar hållbarheten är en fasadtvätt. En fasadtvätt ger även huset ett fint utseende och fasaden en längre hållbarhet. Har du en fasad i dag som behöver hjälp med fasadtvätt löser vi det. Under flera år har vi genomfört ett stort antal fasadrengöringar på villor i Stockholm. Kontakta oss när du behöver hjälp med din fasadrengöring.

Vi arbetar med fasadtvätt och fasadrengöring i hela stor-Stockholm men främst i söderort: Enskede, Årsta, Skarpnäck, Skärholmen, Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö, Farsta, Tyresö, Nacka, Huddinge, Tumba, Botkyrka, Johanneshov, Haninge / Handen osv.

Har du frågor om vår fasadtvätt & fasadrengöring till ditt hus i Stockholm eller någon av våra andra tjänster i Stockholm? Kontakta oss här.