Fasadtvätt i Stockholm

Takfix tvättar fasad i Stockholm

Bevara husets skick genom regelbunden fasadtvätt. Vi på Takfix har lång erfarenhet av att leverera professionell fasadtvätt till företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner i Stockholm och garanterar ett hållbart resultat för din fastighet. Vi strävar också efter att hålla priserna låga för att göra det prisvänligt för dig som kund.

Offertförfrågan

Fördelar med fasadtvätt 

Fasadtvätt ger inte bara en ren och vacker yta utan medför även andra fördelar såsom ökad livslängd, förbättrad fastighetsekonomi och minskade uppvärmningskostnader. Genom att avlägsna påväxt som alger och mossa, förhindrar vi att fukt tränger sig in och försämrar fastighetens isoleringsförmåga.

Flera typer av fasadtvätt i Stockholm

Takfix erbjuder fasadrengöring med högtryckstvätt eller med en teknik som bygger på rent vatten. Rengöringen med vår skonsamma metoder ser till att fasaden blir ren och avlägsnar mossa, alger och annan smuts. Rengöringen av fasaden med rent vatten är en miljövänlig och skonsam metod som inte sliter för mycket på fasaden när den tvättas rent. Detta då det är 100% kemiskt rent vatten som används i processen.

Tekniken för fasadrengöring varierar beroende på husfasadens material och typen av smuts som behöver avlägsnas. Fasadrengöring med rent vatten anses vara en högt miljövänlig metod. Denna typ av fasadtvätt representerar det mest miljövänliga alternativet för rengöring eftersom inga kemikalier används under processen. Med fokus på hållbarhet och minimal påverkan på miljön erbjuder fasadrengöring med rent vatten en effektiv och samtidigt skonsam lösning för att bevara husets yttre och skapa ett hälsosamt boendemiljö.

Varför skall man utföra fasadtvätt

Det finns flera anledningar till varför det är en bra idé att med jämna mellanrum ta hjälp med en fasadrengöring till sitt hus i Stockholm. För det första ökar det livslängden på fasaden, vilket gör att man inte behöver renovera fasaden lika ofta som om man har en fasad som alltid är smutsig. Med en fasadrengöring får man även en fasad som är energibesparande genom att den lättare håller sig torr och isolerar bostaden bättre. Risken för att fasaden utsätts för fuktskador om man tar hjälp med en fasadtvätt. Med en smutsig fasad får fukt lättare fäste och fasaden blir en grogrund för olika mögelangrepp. Om fasaden istället är ren rinner vattnet av från fasaden på ett enklare vis och växter och smuts har svårare att få fäste och då även lika så fukten.

Vad kan avlägsnas med en fasadtvätt

Med en fasadtvätt kan följande typer av smuts och beläggningar avlägsnas från byggnadens fasad:

Smuts och damm: Genom åren samlas allmän smuts, damm och föroreningar på fasaden. En fasadtvätt kan effektivt ta bort dessa orenheter och återställa fasadens utseende.

Mögel och alger: Fuktiga miljöer kan leda till att mögel och alger växer på fasadens yta. En fasadtvätt med lämpliga rengöringsmedel kan avlägsna dessa organismer och förhindra vidare tillväxt.

Påväxt av lavar och mossa: På väldigt utsatta platser kan lavar och mossa börja växa på fasaden, vilket kan skapa ett oattraktivt utseende och även orsaka skador över tid. Fasadtvätt kan ta bort dessa växter och rengöra ytan.

Oljefläckar och avlagringar: Om fasaden ligger nära en trafikerad väg eller parkeringsplats kan oljefläckar och andra avlagringar förekomma. En fasadtvätt kan hjälpa till att rengöra och ta bort dessa fläckar.

Smuts från luftföroreningar: I städer och industrizoner kan byggnader utsättas för smuts från luftföroreningar som kan fastna på fasaden. En fasadtvätt kan bidra till att ta bort dessa partiklar och förbättra byggnadens utseende.

Färgflagning: Om fasaden har flagnande färg kan en mild fasadtvätt hjälpa till att förbereda ytan för ommålning genom att avlägsna lös och flagande färg.

Det är viktigt att notera att olika typer av fasader kräver olika metoder och rengöringsmedel för att undvika skador på ytan. En professionell fasadtvättfirma eller experter inom rengöring av fasader bör konsulteras för att säkerställa att rätt teknik och medel används för att rengöra fasaden på ett säkert och effektivt sätt.

Impregnering av fasad

Vi på Takfix utför även impregnering av fasader. Impregnering av fasaden är en behandling som appliceras på ytan av byggnadens fasad för att göra den vattenavvisande och motståndskraftig mot vissa typer av smuts och föroreningar. Impregnering skapar ett skyddande skikt som minskar risken för fuktinträngning och skyddar fasaden från skador orsakade av vatten, mögel, alger och vissa luftföroreningar.

När en fasad impregneras appliceras en vattenavvisande substans på ytan, vilket tränger in i fasadens porer och kapillärsystem. Detta skapar en barriär som förhindrar vattenmolekyler och andra föroreningar från att absorberas in i fasadens material. Genom att avvisa vatten minskar risken för frostskador och saltutfällningar, särskilt i kallare klimat.

Vad är fördelarna med fasadimpregnering

Impregnering skapar en vattenavvisande yta som minskar risken för att fukt tränger sig igenom och skapar vattenskador på fasaden. Det avvisandet vattnet gör det även svårare för mögel och mossa att skapa tillväxt på fasaden. Impregenringen skapar även ett extra skydd mot skador som kan uppkomma på grund av luftföroreningar och andra aggressiva ämnen. Genom att minska risken för att fukt tränger sig in i fasaden, förbättras fasadens termiska egenskaper, isoleringsförmåga och bevarar fasadens estetiska utseende under en längre tid.

Det är viktigt att notera att impregnering inte är en lösning för alla typer av fasader eller skador. Innan man utför en impregnering bör en noggrann fasadinspektion genomföras för att identifiera eventuella skador eller problem som behöver åtgärdas innan behandlingen appliceras. Impregnering bör utföras av erfarna yrkespersoner för att säkerställa att rätt typ av impregneringsmedel och teknik används för att uppnå bästa möjliga resultat.

Fasadrengöring och fasadtvätt i Stockholm från Takfix

För att fasaden och huset ska hållas i ett bra skick är det viktigt att ta hand om det på rätt sätt. Något som förbättrar hållbarheten är en fasadtvätt. En fasadtvätt ger även huset ett fint utseende och fasaden en längre hållbarhet. Har du en fasad i dag som behöver hjälp med fasadtvätt löser vi det. Under flera år har vi genomfört ett stort antal fasadrengöringar på villor i Stockholm.  Vi arbetar med fasadtvätt och fasadrengöring i hela stor-Stockholm men främst i söderort: Enskede, Årsta, Skarpnäck, Skärholmen, Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö, Farsta, Tyresö, Nacka, Huddinge, Tumba, Botkyrka, Johanneshov, Haninge / Handen osv.

Har du frågor om vår fasadtvätt & fasadrengöring till ditt hus i Stockholm eller någon av våra andra tjänster i Stockholm? Kontakta oss här.