Fasadmålning i Stockholm

Vi utför totalrenoveringar av fasader på olika typer av byggnader runt om i Stockholm.  Det kan till exempel vara att en fasad behöver fixas och målas om. Är det dåliga fönsterbleck eller fönster så åtgärdar vi även det genom att måla om dessa.

Offertförfrågan

Fasadmålning är ett stort projekt och därför hjälper vi dig på Takfix. Vi har både kompetensen när det kommer till hur man gör och vi har även noggrannheten så det verkligen blir ett bra resultat i de byggprojekt vi genomför. Arbetet blir utfört på rätt sätt och du blir nöjd med resultatet.

Vi gör målningar av alla typer av fasader med allt från trähus och träfasader till plåtfasader och putsfasader på byggnader runt om i Stockholm, men alltså även olika typer av fönster och fönsterbleck.

Målning av fasader i Stockholm

Det finns många anledningar till varför det är viktigt med en fasadmålning med jämna mellanrum. För det första är det viktigt för att skydda sitt hus och hålla fasaden hel. Med en fasad som har en färg som är i ett bra skick skyddas fasaden bättre mot väder och vind och fasaden är även mer tålig mot sådant som angrepp från exempelvis mögel.

Efter en målning av fasad får man dessutom en fasad som ser fin ut att titta på. En målning av ett trähus, en plåtfasad, en putsfasad eller någon annan typ av fasad, kan ge hela huset ett rejält lyft.

Hur skiljer sig målningen åt mellan olika fasader?

Arbetet vid målning av olika typer av fasader, såsom träfasad, plåtfasad och putsfasad, skiljer sig åt på flera sätt på grund av de olika materialens egenskaper och krav. Här är en jämförelse av hur arbetet kan skilja sig mellan dessa tre olika typer av fasader:

Målning av träfasad

Träfasader kräver regelbundet underhåll eftersom trä är mer mottagligt för fukt och UV-strålning. Det kan innebära att måla om fasaden eller göra mindre reparationer vid behov.

Vid målning av en träfasad är förberedelse avgörande. Det innebär att inspektera fasaden för eventuella skador, fylla i sprickor och skador, samt tvätta och rengöra ytan för att avlägsna smuts, mossa och mögel. Träet behöver en speciell trägrund (primer) för att förbättra fästförmågan för den nya färgen och skydda träet från fukt.
Träfasaden målas vanligtvis med pensel för att nå svåråtkomliga områden och för att ge en jämn och täckande färgyta. En bred målarrulle används också för större ytor.

Målning av plåtfasad

Plåtfasad kräver vanligtvis mindre underhåll än träfasader, men regelbunden inspektion och eventuell rostbehandling kan behövas för att förlänga fasadens livslängd.

Innan målning av en plåtfasad är det viktigt att noggrant rengöra ytan från rost, smuts och eventuell gammal färg. Rostskyddande behandlingar kan också vara nödvändiga för att förhindra korrosion. Plåtfasad behöver ofta en speciell primer för metall för att säkerställa färgens vidhäftning och öka dess hållbarhet på plåtytan.
Vid målning av plåtfasad används ofta penslar eller målarrullar för mindre ytor, medan större ytor kan kräva användning av sprutpistol för att ge en jämn och enhetlig färgfördelning.

Målning av putsfasad

Putsfasader har vanligtvis ett gott skydd mot väderpåverkan, men sprickor och putsavskalning kan uppstå över tid och kräver åtgärd för att förhindra vidare skador.

Putsfasader bör först rengöras för att avlägsna smuts och eventuell lös puts. Mindre putsreparationer bör göras innan målning. I vissa fall kan en putsgrundning vara nödvändig för att förbättra färgens vidhäftning på den porösa putsytan.
Putsfasader kan målas med penslar eller målarrullar, men i vissa fall kan även en sprutpistol användas för att snabbt täcka större ytor.

Sammanfattningsvis kräver varje typ av fasad olika förberedelser, grundning, målningstekniker och underhållsarbete. För att uppnå bästa möjliga resultat och förlänga fasadens livslängd är det viktigt att anpassa arbetet efter det specifika materialet och dess unika egenskaper.

Att tänka på vid fasadmålning

För att resultatet ska bli så hållbart som möjligt finns det en del saker att tänka på vid fasadmålning. Eftersom till exempel trähus har en tendens att flagna färg efter några år det viktigt att man använder sig av rätt färg för att förebygga slitage i förtid. Hur länge färgen håller beror bland annat på vilken färg man har använt, hur noggrant förarbetet varit och hur vältäckande man har målat fasaden.

Husets placering har också betydelse. Om ditt hus i Stockholm ligger skyddat för väder och vind håller det längre. I regel slits väggar i söderläge fortast då solen med sitt UV-ljus står för det största slitaget. Med oss kan du alltid vara säker. Vi utför allt arbete med en stor varsamhet, vi lämnar inget åt sidan och du behöver inte tänka på något oavsett om det handlar om en träfasad, en plåtfasad, en putsfasad, fönsterbleck eller något annat på ditt hus i Stockholm.

Målning av fönsterbleck och träfönster i Stockholm

Vid fasadarbeten är det alltså även viktigt att tänka på fönsterna. Vi använder oss av snabbtorkande färg som ger en halvblank och tålig yta som skyddar dina fönster och dina fönsterbleck på ditt hus i Stockholm. Även här, precis som vid målningen av ett trähus, en plåtfasad eller något annat, gäller det att förarbetet är utfört på ett korrekt sätt för att förebygga att dina träfönster slits i förtid.

Ta kontakt så hjälper vi dig 

Vid eventuella frågor eller för en kostnadsfri offert, kontakta oss på Takfix så bokar vi in ett möte för din fasadmålning i Stockholm.

Utöver fasad och fönstermålning erbjuder vi även målning av tak

Fasadmålning, målning av fasad i Stockholm från Takfix

För att fasaden och huset ska hållas i ett bra skick är det viktigt att ta hand om det på rätt sätt. Något som förbättrar hållbarheten är en fasadmålning. En fasadmålning ger även huset ett fint utseende. Har du en fasad i dag som behöver hjälp med fasadmålning löser vi det. Under flera år har vi genomfört ett stort antal fasadmålningar på villor i Stockholm.

Vi arbetar med målning av fasad i hela stor-Stockholm men främst i söderort: Enskede, Årsta, Skarpnäck, Skärholmen, Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö, Farsta, Tyresö, Nacka, Huddinge, Tumba, Botkyrka, Johanneshov, Haninge / Handen osv.