FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Takarbete och takläggning Visa alla frågor

Vilka är reglerna för snörasskydd?

REGLER FÖR SNÖRASSKYDD

När man har en fastighet finns det en del att tänka på när det gäller husets tak. När vintern kommer med de kallare temperaturerna kan snö lägga sig på taket. Då kan man som fastighetsägare bli skyldig att montera ett skydd mot snöras på taket.

KRAV PÅ SNÖRASSKYDD I VISSA FALL

Under vintertiden kan ett möjligt problem för dem som har en fastighet vara is och snö. Om det länge är kallt kan det hända att stora mängder snö och is samlas uppe på taket. Om ett skydd som hindrar snön från att falla nedåt mot marken inte sätts upp skulle det eventuellt kunna vara farligt för dem som går nedanför taket.

I Boverkets byggregler finns bestämmelser som handlar om så kallade snörasskydd som ska hindra att is och snö som har samlats på ett tak faller ned mot marken. Det som reglerna säger är att det finns ett krav på att sätta upp ett snörasskydd vid husets entréer och ingångar om fallande snö och is skulle kunna innebära att någon som gick på marken nedanför kan ta skada.

Det rekommenderas dock att se över om det även finns ett behov av att sätta upp mer skydd än vid entréerna. Om man har ett hus med ett väldigt brant tak kanske det är så att det finns risker med fallande snö och is även på andra ställen än just vid husets ingång.

RIKTLINJER FÖR NÄR SKYDD BEHÖVS

De riktlinjer som Boverket har som man som fastighetsägare kan ta del av när det gäller snörasskydden säger alltså att skydd ska finnas vid entréer om det finns risker för att någon tar skada av fallande snö och is. Sådana särskilda risker kan exempelvis finnas om taket befinner sig högre än åtta meter upp eller om taket lutar mer än 18 grader.

Vill du bli uppringd?

Fyll i ditt namn, e-post/telefonnummer samt ärende så kontaktar vi dig

Integritetspolicy