FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Takarbete och takläggning Visa alla frågor

Hur underhåller jag mitt tak?

SÅ KAN DU UNDERHÅLLA DITT TAK!

Att hålla sitt tak i ett bra skick är viktigt. Genom att underhålla taket i god tid kan man undvika att riktigt stora insatser behövs. När det kommer till underhåll av taket så finns det en del saker som det kan vara bra att hålla koll på och göra med jämna mellanrum.

Läs mer också här om takservice och takunderhåll i Stockholm

UNDERHÅLL TAKET OCH ÖKA LIVSLÄNGDEN

Genom att man tar hand om taket till sitt hus eller sin fastighet på rätt sätt så ökar man takets livslängd. Oavsett vilken typ av takmaterial som man har så krävs det att man underhåller taket och lagar taket om det på något vis har gått sönder.

För det första så är det bra att med jämna mellanrum rensa bort sådant som löv, kvistar och annat som kan ha fallit ned på taket och ligger kvar. Om man har någon typ av takpannor på sitt tak så kan även mossa börja växa på pannorna. Om mossan inte tas bort så kan det ha en negativ påverkan på takpannorna.

Om man har takpannor så ska man också se över dessa och kontrollera att de är hela. Om någon takpanna har gått sönder så krävs att man byter ut denna.

Oavsett vilket takmaterial som man har så finns plåt på taket och det är viktigt att kontrollera så att även plåten är hel och håller tätt. Risken finns att plåten kan ha rostat.

UNDERHÅLL AV GRÖNA TAK

Om man har någon typ av grönt tak så kräver den typen av tak också särskilt underhåll för att vara i så bra skick som möjligt. De gröna taken ska också de rensas från sådant som inte hör hemma på taket med allt från grenar och löv till ogräs som kan få överhand. På ett grönt tak ska också takets avrinningssystem ses över med jämna mellanrum.

Om det gröna taket är ett sedumtak så kan man även behöva vattna taket lite extra om det råder torka under sommaren. Ibland så kan ett sedumtak även få kala fläckar. Dessa fläckar kan fås bort genom att man tar bort blad från sedumväxter på taket och strör ut dessa över den kala ytan.

UNDERHÅLL ÄVEN HÄNGRÄNNOR OCH STUPRÖR

En annan viktig del av huset som är ansluten till taket är husets hängrännor. Även dessa är bra att underhålla. Ofta räcker det med att man städar ur hängrännorna en gång per år från sådant som löv, kvistar och grenar som har fallit ned i rännorna. Om man inte tar bort detta så kan det bli stopp i rännorna samt i stuprör, vilket hindrar vattnet från att ta sig fram som det ska.

TAKSERVICE OCH TAKUNDERHÅLL I STOCKHOLM

Det finns alltså en del som kan göras för att underhålla ditt tak. Ett alternativ för att vara säker på att taket är i ett bra skick är att ta hjälp med takservice med taktvätt eller takomläggning. Vi utför takunderhåll och takservice runt om i Stockholmsområdet. Vi erbjuder ett serviceavtal för regelbunden hjälp.

Vill du bli uppringd?

Fyll i ditt namn, e-post/telefonnummer samt ärende så kontaktar vi dig

Integritetspolicy