FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Sedumtak och grästak Visa alla frågor

Varför är sedum så dyrt?

VARFÖR ÄR SEDUM SÅ DYRT?

Alla tak kostar olika beroende på vad det är för tak du väljer att ha. Gröna tak och sedumtak är ett tak som har levande växter som takbeläggning. I Sverige har vi använt tak med växtlighet länge och idag finns de på såväl timmerstugor som modernare hus. 

Även om sedumtak kan vara något dyrare än andra tak så är fördelarna många, vilket kan väga upp för en extra kostnad.

NÅGRA FÖRDELAR SOM VÄGER UPP FÖR KOSTNADEN ÄR BLAND ANNAT:

  • Isolerande

Eftersom växtligheten från sedumtak och gröna tak är väldigt bra på att isolera bevaras värmen bättre inomhus jämfört med ett plåttak. Detta kan självklart väga upp för den extra kostnaden som tillkommer med taket som sedan kan sparas in på värmeförbrukningen. Det isolerar även från värme samt ljud.

  • Miljö och hållbarhet

Växterna har flera positiva effekter på miljön, de är luftrenande vilket behövs när samhället urbaniseras, städer växter samtidigt som grönområden minskar. De gröna taken bidrar också till biologisk mångfald då många växt- och djurarter håller på att utrotas men växterna är en bra miljö för insekter och fåglar att frodas på. Sedum är därför ett bra alternativ om du vill bidra till en bättre miljö och hållbar framtid.

  • Skyddande

Förutom att de gröna taken har isolerande effekt skyddar de också taket från UV-strålar som är skadlig. UV-strålningen påverkar bland annat färger och beläggningar på vanliga plåttak som då får glansförlust, förlorar färgintensitet med mera. Sedum begränsar strålningen vilket också ökar livslängden på taket.
Växterna på taket skyddar även underlaget mot de kraftiga temperaturförändringarna och nederbörd som tak ofta får utstå.

  • Tar upp och binder regnvatten

Nederbörd och större regnmängder är en av bieffekterna av den globala uppvärmningen. Upp till 50% av regnvattnet kan omhändertas av växterna på det gröna taket därför blir dräneringen betydligt mycket billigare än att behöva sätta in dyra avloppssystem i marken. Men med extra substrat i sedumtaket kan upp till 95% av vattnet omhändertas av taket. Om det finns ett behov av lokal omhändertagande av dagvatten (LOD) är sedumtak en väldigt bra lösning istället för att skaffa dyra regnvattensystem.

  • Vackert

Slutligen så är sedumtak väldigt vackert för ögat och därför harmoniskt att titta på. Det har även visat sig att många attraheras av just gröna tak vilket har resulterat i att fastigheterna ökat i värde.

 

Det finns många att anledningar att välja sedumtak även om kostnaden för just taket kan vara något högre då taket kan kompensera på andra sätt. 

Vill du bli uppringd?

Fyll i ditt namn, e-post/telefonnummer samt ärende så kontaktar vi dig

Integritetspolicy