FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Fasadrenoveringar & underhåll Visa alla frågor

Hur vet man att fasaden är angripen av alger eller mögel?

HUR VET MAN ATT FASADEN ÄR ANGRIPEN AV ALGER ELLER MÖGEL?

Fasader utsätts för de olika årstidernas väder och vind och de kan med tiden komma att bli angripna av både alger och mögel, men hur upptäcker man egentligen att ens egen fasad är angripen?

GRÖN HINNA ELLER SVARTA PRICKAR

En träfasad som är angripen av växtlighet som exempelvis alger kännetecknas av att fasaden blir betäckt av en yta med gröna och svarta toner. Det ser ut som en grön hinna om de gröna algerna fått fäste medan de svarta algerna istället blir synliga som svarta mindre prickar. Algerna kan i värsta fall göra så att röta utvecklas om det gäller en träfasad.

Det som vanligen drabbar en fasad i mögelväg är så kallad svartmögel. Den här typen av mögel visar sig också den som svarta prickar. Möglet kan tränga in i vissa fasader och förstöra dem.

Alger och mögel har alltså olika utseende och ett gott råd är att se över fasaden och leta efter en grönaktig hinna eller svarta prickar.

ANLEDNINGAR TILL EN ANGRIPEN FASAD

Det finns flera anledningar till att en fasad kan angripas av alger eller mögel. Det kan bero på att fasaden har målats med en färg som inte skyddar den tillräckligt mot väder och vind. Mycket regn och fukt är även det sådant som har en påverkan på fasaden.

Vad kan man då göra för att undvika att fasaden angrips? För det första bör man vara medveten om att färger till fasader finns av skilda kvaliteter om man har en fasad som ska målas. Det gäller att välja en färg som har en bra kvalitet och som ger ett bra skydd till fasaden.

För det andra är det även bra att se till att hålla fasaden ren genom en fasadtvätt med jämna mellanrum. Vi erbjuder fasadtvätt runt om i Stockholm.

Vill du bli uppringd?

Fyll i ditt namn, e-post/telefonnummer samt ärende så kontaktar vi dig

Integritetspolicy