Rotavdrag vid takarbete: Detta gäller

14 november 2020
Rotavdrag vid takarbete: Detta gäller

Sedan flera år tillbaka gäller ROT-avdraget för den som äger ett hus och vill lägga om eller renovera taket. Nedan hittar du vad som gäller för dig som vill få skatterabatt med ROT när du anlitar hantverkare för ett takarbete.

Regler för takarbete med ROT-avdrag

Några viktiga regler att känna till när det gäller ROT-avdrag i samband med ett takarbete är först och främst att du måste äga huset där taket ligger. Det spelar ingen roll om det är ditt primära bostadshus eller exempelvis en sommarstuga. Så länge du står som ägare av huset får du använda ROT när du anlitar hantverkare som utför jobbet. En annan sak att komma ihåg är att du endast får skatteavdrag för läggning av tak på själva huset, inte på eventuella fristående kringbyggnader på tomten som friggebodar eller garage. Taket måste sitta ihop med huvudfastigheten för att arbetet ska täckas av ROT.

 

Läs gärna mer om rotavdrag vid takarbeten i Stockholm

 

Arbeten som täcks av ROT-avdraget när du anlitar hantverkare:

- Renovering av ditt befintliga tak.
- Läggning av nytt tak eller om det sker en takomläggning.
- Du får utnyttja avdraget oavsett vilken typ av tak som arbetet ska utföras på, till exempel betong, eternit, pannor, papp, plåt, shingel, vass mer mera.
- Takarbeten på garage eller liknande, där kravet är att den fristående byggnaden sitter ihop med huvudbyggnaden på något sätt, till exempel genom en dörr.
- Målning, restaurering eller annan förbättrande åtgärd på ditt tak.
- Du får använda avdraget om du river ett gammalt tak för att bereda plats för att bygga ett nytt tak.
- En takhöjning för att till exempel bygga en extra våning samt andra arbeten som påverkar taket och/eller fasaden, helt eller delvis, ger rätt till ROT.
- Arbeten som du har anlitat hantverkare för att göra på skorstenen, för att installera takfönster eller andra arbeten som rör taket.

 

Har du anlitat hantverkare för att utföra något av de ovanstående arbetena så bör du kontrollera med takläggarna om ROT-avdraget. Be gärna om en offert så att du kan få bekräftat att ditt projekt är godkänt för att göra ett ROT-avdrag.

På Takfix hjälper vi dig alltid som fastighetsägare att utnyttja Rotavdrag när det är möjligt vid takbyten eller takarbeten i Stockholmsområdet. Kontakta oss så berättar vi mer!

Tags: