Vilken sorts färg avänder man på en fasad?

När man ska måla om fasaden till sitt hus är en fråga som uppstår vilken slags färg som egentligen ska användas. Svaret är att det beror dels på vilket material som fasaden har och dels på vilken slags färg som har använts tidigare.

Akrylatfärg, silikatfärg och slamfärg

Det finns ett antal olika typer av färg som kan användas när man målar om sin fasad. Generellt är en rekommendation att inte byta typ av färg när man målar om utan hålla sig till den färg som användes vid förra målningen för att få ett så bra slutresultat som möjligt.

Olika slags fasadmaterial kräver olika typ av målarfärg. Till en träfasad används oftast akrylatfärg eller alkydolja, till en fasad av puts används särskild putsfärg och till en tegelfasad som ska målas om används silikatfärg. Till en plåtfasad är det också särskild akrylatfärg som används. Andra typer av vanliga färger är slamfärg, eller Falu rödfärg, och linoljefärg.

Vilken färg som passar att använda till en fasad kan ibland vara svårt att veta och det kan därför vara bra att kontakta ett professionellt företag som vet hur målningen ska gå till och vilken typ av färg som ska användas till den specifika fasaden. Vi erbjuder hjälp med fasadmålning, läs mer om det här. 

Tips vid ommålning av fasad

Några tips för att slutresultatet ska bli bra när man målar om sin fasad är att göra ett grundarbete som är noggrant. Det handlar om sådant som att se till att fasaden är ren och att man sedan följer rätt steg i processen, exempelvis starta med en grundmålning.

För att fasaden sedan ska hålla sig i ett bra skick under många år är ett annat tips att göra rent den med jämna mellanrum så att inte alger och mögel får fäste. Det kan också vara bra att undvika växtlighet på fasaden.