Vem är ansvarig vid snöras?

Under vintern när det hamnar mycket snö på taket som sedan smälter är risken för snöras stor. Det kan vara både töväder och dåligt isolerade tak som är orsak till att snön smälter. Det kan också bildas istappar utmed tak och rännor vilket är livsfarligt om de släpper och träffar en person.

Det är främst fastighetsägarens ansvar att se till att snö och is tas bort och inte riskerar att falla ner och skada någon person. Många fastighetsägare väljer att anlita ett företag för att sköta snöröjningen och då bör man ha skrivit ett avtal där det framgår att företaget tar på sig det yttersta ansvaret. I avtalet krävs en rimlighetsbedömning som klargör att det finns rutiner och vems ansvar det är att bedöma faran, sätta upp avspärrningar med mera.