Varför är papptak fortfarande ofta det bästa alternativet?

Det finns många typer av material att välja mellan till husets tak. Ett alternativ är att välja takpapp. På grund av de fördelar som takmaterialet har så är papptak fortfarande idag ett bra alternativ när man väljer bland de många takmaterialen som finns på marknaden.

Läs mer också här om papptak i Stockholm

Papptak är tak med ett flertal fördelar.

Takpappen passar många slags byggnader

Ett papptak är ett tak som är inklätt med så kallad takpapp. Takpappen är ett petroleumtjärat material. Under takpappen läggs även en underlagspapp. Tillsammans ger dessa två delar av taket ett bra skydd mot väder och vind.

Takpappen passar att använda på många typer av byggnader och är ett särskilt bra val till hus med tak som är platta eller har en låg lutning. Vid läggningen av papptaket så svetsar man, eller klistrar, fast takpappen på taket och skapar på det viset ett tätt skydd.

Papptaken har ett flertal fördelar

Anledningen till att takpapp än idag är ett bra alternativ att välja till ett tak är att det är ett takmaterial med ett flertal fördelar. Papptaken är billiga i jämförelse med andra typer av tak och är även enkla och smidiga att montera på plats. Papptaken är också bra på det viset att pappen hjälper till att isolera huset och hålla värmen borta under sommaren samt inne i huset under vintern.

Ytterligare en fördel med att välja papptak till sitt hus är att takpappen är lätt till vikten och därför inte innebär en hög påfrestning på husets konstruktion.

Ett annat material som påminner om takpappen och som också det har ett flertal fördelar är takshingel. Shingeln är också den delvis tillverkad av asfalt och har precis som takpappen en särskilt låg vikt i jämförelse med andra typer av takmaterial. Takshingeln har även ett tilltalande utseende.

Att tänka på vid läggningen av papptak

För att slutresultatet ska bli bra när man monterar ett papptak så finns det en del som det är bra att ha i åtanke. För det första är det viktigt att vara medveten om att det finns olika typer av papptak. Viss papp ska monteras horisontellt och annan vertikalt.

Det är även viktigt att vara noga med kanterna så att inte glipor uppstår. Om man har ett äldre papptak så kan det vara så att det har uppstått sprickor. I sådana fall måste dessa lagas. Ett papptak måste underhållas för att det ska hålla sig i ett så bra skick som möjligt.

Hjälp finns att få vid läggning av papptak

Det finns alltså flera fördelar med papptak, men också en del att tänka på vid läggningen av taket samt efter monteringen, för att papptaket ska ha en så bra hållbarhet som möjligt. Om man inte själv har den rätta kunskapen inom anläggning av papptak så är ett bra alternativ att vända sig till en professionell takfirma som tar hand om takläggningen. På det viset kan man känna sig trygg med att arbetet går till på rätt sätt med ett material av kvalitet.