Vi är behöriga att sanera eternittak

Det finns takarbeten som kräver en särskild kunskap och även särskild utbildning för att de ska gå säkert till. Ett exempel är när man ska utföra takarbeten på eternittak. Takfix har behörighet att sanera asbesttak.

Takfix har behörighet att sanera eternittak,

Läs mer här om vår behörighet inom sanering av eternittak

Asbesthantering kräver utbildning

Anledningen till att det krävs särskild kunskap när man ska hantera och sanera eternittak är att eternittak innehåller asbest. När material som innehåller asbest går sönder så sprids särskilda asbestfibrer med luften. Om man andas in dessa fibrer så kan det leda till en rad hälsobesvär. Att en sanering av asbest, som ett eternittak, går rätt till är därför av största vikt.

För att som företag bli behörig att sanera eternittak och andra asbesthaltiga material måste en utbildning genomgås och tillstånd ges av Arbetsmiljöverket. Därefter så måste denna utbildning kompletteras efter fem år för att tillståndet ska fortsätta gälla.

Rivning av eternittak med särskilda kunskaper

Vid en rivning av eternit krävs att man följer de regler och föreskrifter som finns samt har rätt typ av säkerhetsutrustning. Det krävs också att avfallet som blir över tas om hand på rätt sätt.

Som privatperson så får man utföra en asbestsanering på egen hand, men eftersom det finns risker med att hantera material som innehåller asbest så kan det vara en bra idé att ta hjälp med exempelvis en rivning av ett asbesttak om man inte själv har kunskapen.

Takarbeten i Stockholm

Vi på Takfix utför många typer av takarbeten i Stockholm och kan hjälpa dig med allt från rivning av eternittak till takomläggning med exempelvis tegel, plåt eller sedum. Vi utför även montering av taksäkerhet och rengöring av tak och fasader. Hör gärna av dig för att veta mer om tjänsterna samt för att boka in ditt takarbete i Stockholm.

Nyhetsarkiv

 • Se över ditt tak med en takbesiktning

  Under vinterhalvåret utsätts ett tak för särskilt hårda väderförhållanden med både vind, regn, snö och is. När våren sedan kommer kan det därför vara bra att se över taket och fixa till eventuella brister. Vi på Taxfix gör takbesiktningar runt om i Stockholmsområdet.

 • Nu är det vår och därmed dags att se över fasaden

  Nu när solen skiner är det perfekt läge att se över dom där sakerna som man alltid skjuter på. Sommaren är den bästa tiden att se över fasaden eftersom det inte får vara för kallt eller fuktigt om du behöver måla. Kanske finns det något hos dig som behöver ses om?

 • Därför kräver sanering av eternittak rätt kunskaper

  Att hantera material som innehåller asbest kan innebära risker är troligen känt hos de allra flesta. Ett sådant material är ett eternittak. Men varför är det egentligen så farligt att hantera asbest?

 • Boka vårens takomläggning i Stockholm redan nu

  Vi har nu gått in i ett nytt år och även om våren och sommaren kan kännas avlägsen kan det vara en god idé att redan nu boka in sin hjälp med vårens takomläggning i Stockholm. Takfix utför takbyten och takrenoveringar med många typer av takmaterial.

 • Så sköter du ditt sedumtak under vintern

  För att ett sedumtak och andra typer av gröna tak ska hålla sig i ett så bra skick som möjligt finns det en del som är bra att ha i åtanke. Vinterhalvåret är nu här och det finns saker att tänka på gällande skötseln av ditt sedumtak i Stockholm.