Vi är behöriga att sanera eternittak

Det finns takarbeten som kräver en särskild kunskap och även särskild utbildning för att de ska gå säkert till. Ett exempel är när man ska utföra takarbeten på eternittak. Takfix har behörighet att sanera asbesttak.

Takfix har behörighet att sanera eternittak,

Läs mer här om vår behörighet inom sanering av eternittak

Asbesthantering kräver utbildning

Anledningen till att det krävs särskild kunskap när man ska hantera och sanera eternittak är att eternittak innehåller asbest. När material som innehåller asbest går sönder så sprids särskilda asbestfibrer med luften. Om man andas in dessa fibrer så kan det leda till en rad hälsobesvär. Att en sanering av asbest, som ett eternittak, går rätt till är därför av största vikt.

För att som företag bli behörig att sanera eternittak och andra asbesthaltiga material måste en utbildning genomgås och tillstånd ges av Arbetsmiljöverket. Därefter så måste denna utbildning kompletteras efter fem år för att tillståndet ska fortsätta gälla.

Rivning av eternittak med särskilda kunskaper

Vid en rivning av eternit krävs att man följer de regler och föreskrifter som finns samt har rätt typ av säkerhetsutrustning. Det krävs också att avfallet som blir över tas om hand på rätt sätt.

Som privatperson så får man utföra en asbestsanering på egen hand, men eftersom det finns risker med att hantera material som innehåller asbest så kan det vara en bra idé att ta hjälp med exempelvis en rivning av ett asbesttak om man inte själv har kunskapen.

Takarbeten i Stockholm

Vi på Takfix utför många typer av takarbeten i Stockholm och kan hjälpa dig med allt från rivning av eternittak till takomläggning med exempelvis tegel, plåt eller sedum. Vi utför även montering av taksäkerhet och rengöring av tak och fasader. Hör gärna av dig för att veta mer om tjänsterna samt för att boka in ditt takarbete i Stockholm.

Nyhetsarkiv

 • Nu hyr vi ut byggställningar i Stockholm

  Vi erbjuder nu såväl modulställningar som ramställningar, i stål eller aluminium när ni behöver hyra ställning i Stockholm. Vi kan hjälpa er med montering eller så kan ni montera själva. Om ni önskar att vi hjälper till med montering så är det bra att veta att ni kan få ROT-avdrag för arbetet. Om ni önskar montera själva så har vi tillgång till programvara som gör jobbet enkelt och säkert.

 • Vi är behöriga att sanera eternittak

  Det finns takarbeten som kräver en särskild kunskap och även särskild utbildning för att de ska gå säkert till. Ett exempel är när man ska utföra takarbeten på eternittak. Takfix har behörighet att sanera asbesttak.

 • Takfix utför takläggning på industritak i Stockholm

  Vi på Takfix utför många typer av takarbeten i Stockholm åt både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Du visste väl att vi erbjuder taktjänster till dig som har ett industritak i Stockholm?

 • Takfix har garanti på takbyten

  När man investerar på sitt hus genom att anlita en takfirma för ett takbyte så vill man kunna känna sig trygg med att slutresultatet blir så bra som man förväntar sig att det ska bli. Vi på Takfix har av den anledningen en garanti på vårt arbete inom takläggningar.