Vi är behöriga att sanera eternittak

Det finns takarbeten som kräver en särskild kunskap och även särskild utbildning för att de ska gå säkert till. Ett exempel är när man ska utföra takarbeten på eternittak. Takfix har behörighet att sanera asbesttak.

Takfix har behörighet att sanera eternittak,

Läs mer här om vår behörighet inom sanering av eternittak

Asbesthantering kräver utbildning

Anledningen till att det krävs särskild kunskap när man ska hantera och sanera eternittak är att eternittak innehåller asbest. När material som innehåller asbest går sönder så sprids särskilda asbestfibrer med luften. Om man andas in dessa fibrer så kan det leda till en rad hälsobesvär. Att en sanering av asbest, som ett eternittak, går rätt till är därför av största vikt.

För att som företag bli behörig att sanera eternittak och andra asbesthaltiga material måste en utbildning genomgås och tillstånd ges av Arbetsmiljöverket. Därefter så måste denna utbildning kompletteras efter fem år för att tillståndet ska fortsätta gälla.

Rivning av eternittak med särskilda kunskaper

Vid en rivning av eternit krävs att man följer de regler och föreskrifter som finns samt har rätt typ av säkerhetsutrustning. Det krävs också att avfallet som blir över tas om hand på rätt sätt.

Som privatperson så får man utföra en asbestsanering på egen hand, men eftersom det finns risker med att hantera material som innehåller asbest så kan det vara en bra idé att ta hjälp med exempelvis en rivning av ett asbesttak om man inte själv har kunskapen.

Takarbeten i Stockholm

Vi på Takfix utför många typer av takarbeten i Stockholm och kan hjälpa dig med allt från rivning av eternittak till takomläggning med exempelvis tegel, plåt eller sedum. Vi utför även montering av taksäkerhet och rengöring av tak och fasader. Hör gärna av dig för att veta mer om tjänsterna samt för att boka in ditt takarbete i Stockholm.

Nyhetsarkiv

 • Snöskottning av tak - vet du vad som gäller?

  Vill du veta mer om snöskottning av tak och vad man behöver tänka på inför vintern som fastighetsägare? I vår kunskapsbank hittar du massor av information som rör snöröjning och skottning av tak.

 • Undvik vinterns risker med snörasskydd

  Hösten är här och vintern närmar sig. När mycket snö under vintern samlas på taket kan det finnas en risk att den faller ned mot marken. Genom att montera taksäkerhet kan du undvika risken för olyckor i vinter. Takfix monterar taksäkerhet runt om i Stockholm.

 • Tillökning i vår kunskapsbank om byggställningar

  I vår kunskapsbank kan du nu få reda på vad det kostar att låta bygga en ställning, om du själv kan vara med i monteringsarbetet, och hur du kan veta att byggställningen är godkänd och säker.

 • Dags att boka vinterns takskottning i Stockholm

  Även om vintern kanske känns långt borta så går tiden fort och det kan vara bra att redan nu tänka på att boka in sin hjälp med takskottning i Stockholm inför vintern.