Renovera taket och få ner energiförbrukningen

Ingen har väll missat de höga elpriserna som sprider sig genom Sverige! Vi kan läsa på webben och i tidningar hur vi som bostadsägare kan effektivisera och med smarta knep spara in på energi för att få ner kostanden på hushållets energiförbrukning. Sällan pratar någon om fastighetens tak. Visst, det är en stor och dyrare investering, men taket på din fastighet finns där för att skydda och isolera året om och är en stor nyckelfaktor för att ge din bostad det skydd den behöver.

Inspektera taket

Har du någon gång inspekterat ditt tak? Om inte så är det dags! 

För att i tid kunna motverka skador på din fastighet bör ett tak inspekteras 1-2 gånger per år. Genom att inspektera uppe på vinden och takets yttre finns möjlighet att upptäcka läckage innan den stora skadan är skedd. Brustna takpannor kan resultera i fuktskador som inte bara kommer beröra taket, utan hela byggnadens konstruktion. 

Värt att notera är att försäkringen inte täcker fuktskador som har uppstått pga. bristande underhåll som har kunnat förebyggas med regelbunden inspektion.

Läs mer om takomläggning och takrenovering

Tips på energieffektivitet

Om det är dags att byta taket finns en rad möjligheter för att få ner energiförbrukningen. 

Tilläggsisolera taket - Ett tydligt tecken på att taket behöver tilläggsisoleras är när det bildas istappar från takrännorna under vintertid. Genom att tilläggsisolera minskas lyftläckage och taket blir tätare, vilket resulterar i en minskad energiförbrukning.

Kolla över takets fallvinkel - Vid uppkomst av istappar bör skorsten, takfönster och ventiler ses över. Uppkomsten av istappar kan bero på takets lutning  och genom att lägga ett nytt tak fungerar ventilation och isolering optimalt.

Byta tak innan solcellsinstallation- Ett tak håller i genomsnitt i 30 år. Om det ändå är dags för ett byte av taket är det en god ide att fundera på en solcellsinstallation. Solcellerna kommer att sitta på taket under många år och innan en installation är ett takbyte av stor vikt.

Takfix- takläggare i Stockholm

Behöver du hjälp med att lägga om eller reparera din fastighets tak? 

Vi på Takfix utför takläggning, renovering och reparationer av tegel-, plåt- och papptak. Med många års erfarenhet i ryggsäcken utför vi regelbundet takomläggningar runt om i Stockholm.

Nyhetsarkiv

  • Renovera taket och få ner energiförbrukningen

    Ingen har väll missat de höga elpriserna som sprider sig genom Sverige! Vi kan läsa på webben och i tidningar hur vi som bostadsägare kan effektivisera och med smarta knep spara in på energi för att få ner kostanden på hushållets energiförbrukning. Sällan pratar någon om fastighetens tak. Visst, det är en stor och dyrare investering, men taket på din fastighet finns där för att skydda och isolera året om och är en stor nyckelfaktor för att ge din bostad det skydd den behöver.

  • Så vet du att det är dags för takomläggning

    Alla tak behöver förr eller senare bytas ut. Hur lång livslängd ett tak har beror på flera olika faktorer. Det som påverkar är bland annat vilket material taket är i.

  • Solceller och takrenovering

    Allt fler hushåll har tagit steget till solenergi och installerat solceller på sina fastigheters tak.