FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Sedumtak och grästak Visa alla frågor

Gröna tak & sedumtak - var, när, hur?

GRÖNA TAK & SEDUMTAK – VAR, NÄR & HUR?

Gröna tak är ett samlingsnamn för gräs- och sedumtak, tak med levande växtlighet som takbeläggning. 

Takmaterialet kan vara olika tjockt och av olika växtblandningar. Jordmaterialet bör vara minst 3 cm tjockt och kan behöva ökas om takets lutning är liten. En tjockare konstruktion av sedum-ört-matta kan bestå av 3 cm mineraljord, 3 cm dränering och 3 cm vattenhållande skikt. En tunn moss-sedum-matta är bara 3 cm tjock, medan ett grästak med en blandning av sedum-ört-gräs kanske bildar ett 12–15 cm tjockt skikt.

Läs mer om Gröna tak & Sedumtak

HÄR KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM GRÖNA TAK:

Fråga 1. Vad driver utvecklingen med gröna tak framåt? Är det lönt att satsa på?
Vartefter städerna förtätas försvinner rekreations- och grönområden, och därmed försvinner mark som fungerar som lunga, rening och fördröjning av dagvatten. För att kompensera förlusten av grönområden läggs mycket fokus på gröna tak i olika policys och styrande dokument för städernas utveckling. För en överbyggnad med vegetation på hustak är grönt tak ett välkänt begrepp, medan det är kanske mindre vedertaget att kalla ett överbyggt garagebjälklag för ett grönt tak.

Fråga 2: Vad menas med Intensiva och extensiva tak?
Med intensiva takplanteringar avses vegetationsskikt med en design och gestaltningsidé där flera skötselinsatser per år behövs för att bibehålla funktionen och utseendet, skulle tom kunna nata parkliknande former. Med intensiva menas helt enkelt tak som kräver en intensiv arbetsinsats, extensiva klarar sig mer eller mindre på egen hand.
Vi jobbar främst med extensiva tak med upp till 10cm växtbädd, tex lämpad för Sedum-mossa eller Sedum-ört, det kan röra sig om växtarter som liknar alvarmark där torktåliga suckulenter och mossa.

Fråga 3: Hur sköter man gröna tak?
En viktig skötselaspekt på biotoptak innefattar att säkerställa att en växtart inte får ett oönskat övertag, detta för att bibehålla önskad artsammansättning och utryck. De gröna tak som kallas för extensiva kräver extremt lite underhåll. Man bör se över vad för slags växtlighet som börjar växa men i övrigt brukar inte något annat underhåll behöva göras.


NÅGRA FÖRDELAR MED GRÖNA TAK / SEDUMTAK

  • Ljuddämpande och reducerar buller. Tack vare jord, mossa och gräs skapas en ljudbarriär som få andra takbeläggningar kan konkurrera med.
  • Mycket vackert och naturnära. Rent ekologiskt finns det inget annat tak som kommer i närheten av gröna tak. Taket blir ett naturligt ekosystem som tar vara på nederbörden och binder luftföroreningar.
  • Dessutom isolerar dessa tak rejält vilket minskar uppvärmningskostnaderna och skapar en energibesparing.
  • De gröna tak som kallas för extensiva kräver extremt lite underhåll. Man bör se över vad för slags växtlighet som börjar växa men i övrigt brukar inte något annat underhåll behöva göras.
  • Motverkar stigande stadstemperatur (värmeöar) och reducerar behovet av komfortkyla/ luftkonditionering i varma klimat.

Går du i tankar på att kanske investera i ett grönt tak så hjälper vi på Takfix dig gärna.
Har du frågor och funderingar så kan du/ni kontakta oss direkt på info@takfix.se eller ringa på 08-51 51 00 25

Vill du bli uppringd?

Fyll i ditt namn, e-post/telefonnummer samt ärende så kontaktar vi dig

Integritetspolicy