FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Sedumtak och grästak Visa alla frågor

Gröna tak - vad är det?

GRÖNA TAK - vad är det?

Gröna tak har ökat i popularitet med tiden, men det är kanske inte alla som vet vad gröna tak egentligen innebär. Med gröna tak menar man vanligen sedumtak och grästak.

Gröna tak

GRÖNT TAK MED SEDUM ELLER GRÄS

Ett grönt tak är ett tak som är beklätt med naturlig växtlighet och det som menas med gröna tak är alltså sedumtak och grästak. Grästak är något som känns igen ifrån svunna tider i Sverige och för tankarna till små lantliga traditionella hus. Gröna tak är något som på det viset länge har använts, men med tiden har även sedumen kommit att användas när man bygger tak.

Sedumtak är tak som är gjorda på den fetbladiga växten sedum. Sedumen är tålig mot olika typer av väder och den är väldigt bra på att hålla inne vatten och sedan avdunsta det tillbaka ut i luften. Sedumen uppskattas av många på grund av sitt fina utseende med blommor i olika nyanser.

Gräs används alltså också som ett alternativ till grönt tak. Vid rätt förhållanden kan gräsplantorna växa sig riktigt täta. Vid vissa av de gröna taken mixas också sedum, gräs och olika typer av örter.

TAK SOM SAMSPELAR MED MILJÖN

Förutom att de gröna taken har ett fint utseende och att de är bra på att hålla inne vätska, vilket gör att mindre vatten rinner av från taket, finns det även fördelar med taken utifrån miljösynpunkter. Eftersom de gröna taken består av naturligt förekommande växter fån vår natur samspelar också taken bra med naturen.

De gröna taken blir en del av det lokala ekosystemet där vissa typer av mindre djur och insekter har nytta av taken med växterna. Växterna hjälper även som alla typer av träd, buskar och växter till med att hålla luften ren. Dessutom är taken bra på att isolera ditt hem.

Vill du bli uppringd?

Fyll i ditt namn, e-post/telefonnummer samt ärende så kontaktar vi dig

Integritetspolicy