FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Sedumtak och grästak Visa alla frågor

Finns etablerade tekniska lösningar för sedum i branschen?

FINNS ETABLERADE TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR SEDUMTAK I BRANSCHEN?

Ett sedumtak byggs upp av flera skikt och tekniska lösningar.

När man bygger ett sedumtak så används olika typer av material och taket byggs i flera skikt. Det finns ett antal tekniska lösningar som används i branschen när man bygger sedumtak.

LÖSNINGAR SOM FÅR SEDUMTAKET ATT FUNGERA

När man bygger ett sedumtak så börjar man med ett tätskikt längst ned mot taket, därefter monteras även ett dräneringslager ovanpå detta tätskikt. Ovanpå dessa skikt monteras sedumväxterna. På marknaden finns tätskikt och dräneringssystem som passar till gröna tak som just sedumtak. Det finns även riktlinjer för hur monteringen sker på ett bra sätt.

Ett tätskikt har syftet att, som namnet vittnar om, hålla tätt mot taket. Ett sådant tätskikt kan bestå av olika typer av material och det finns tätskikt som är granulerade för att kunna hålla sedumtaken på plats om byggnadens tak lutar särskilt.

Drängeringslagret ser istället till att sådant regnvatten som blir över och inte tas upp av sedumväxterna transporteras bort från taket. En teknisk lösning som också kan användas vid tak med en låg lutning är en takbrunn. För att transportera vatten till en brunn kan så kallade ränndalar användas. Dessa är öppna och inte täckta av sedumväxter för att vattnet ska kunna transporteras mot brunnen.

Ytterligare en lösning som används i samband med att man bygger ett sedumtak är ett kantavslut gjort i plåt. I detta avslut finns små hål där det vatten som blir över även kan rinna ut.

TA HAND OM SEDUMTAKET

Det finns alltså en rad lösningar som används i samband med att man bygger ett sedumtak som ser till att taket fungerar som det ska. För att få ett välmående sedumtak kan det dock också vara bra att själv se över det och rensa bort löv och kvistar, gödsla taket när det behövs och så vidare.

Vill du bli uppringd?

Fyll i ditt namn, e-post/telefonnummer samt ärende så kontaktar vi dig

Integritetspolicy