FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Sedumtak och grästak Visa alla frågor

Finns en branschstandard för sedumtak?

FINNS EN BRANSCHSTANDARD FÖR SEDUMTAK?

Uppbyggnaden av olika sedumtak på marknaden skiljer sig åt.

I samband med att man bygger ett sedumtak är det viktigt att det material som används är av bra kvalitet, samt att monteringen sker på ett bra sätt. På marknaden idag finns flera typer av sedumtak som är uppbyggda med varierade system och olika materialval.

FLERA TYPER AV SEDUMTAK PÅ MARKNADEN

Intresset för sedumtak har de senaste åren ökat och de gröna taken tycks bli allt populärare. I dagsläget finns det dock inte någon riktigt branschstandard för sådant som hur taken tekniskt ska byggas samt valet av material. Det finns dock projekt som syftar till att få fram en branschstandard. Det kan vara för allt från hur tätskiktet är uppbyggt till hur dräneringen ska gå till och hur taken ska vara uppbyggda när det kommer till valet av växter som används.

För att kunna känna sig trygg med att man får ett tak av bra kvalitet så är det bra att se till att ta kontakt med en seriös firma i samband med sitt takbyte till sedumtak. De sedummattor som vi använder när vi bygger sedumtak är anpassade för det hårdare väder som ett tak ibland kan utsättas för i Sverige. Sedumen klarar på det viset vädret året runt med allt från fukt och värme till kallare temperaturer.

De sedummattor som vi använder innehåller ett flertal typer av sedumväxter som växer sig täta så att inte andra typer av växter kan börja växa och sprida sig i taket. Vi arbetar med leverantörer som är erkända i branschen när det kommer till sedumtak.

VÄGLEDNING INOM SEDUMTAK

Det finns alltså ingen branschstandard för sedumtak. Istället är valen flera när man ska välja typ av tak. För att få tips och råd kan det vara bra att vända sig till en takfirma som erbjuder tjänster inom sedumtak och andra gröna tak.

Vill du bli uppringd?

Fyll i ditt namn, e-post/telefonnummer samt ärende så kontaktar vi dig

Integritetspolicy